wz

                     JINDŘICH  KRÁTKÝ

 


Hlavní menu
Galerie - abstraktní kompozice
Galerie - krajiny a zátiší
Kresby
Výstavy
Legenda
Adresa


                               

Jindřich Krátký
*3.února 1932 v Táboře
Žije a pracuje v Blatné
Člen výtvarných umělců v Plzni

Po středoškolských studiích na gymnáziu, studoval od r. 1951 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor výtvarná výchova u prof. Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana.
Do r. 1983 působil jako pedagog a od r. 1984 se výtvarnému umění věnuje profesionálně.

Pod vlivem osobnosti svého učitele Martina Salcmana se jeho malířský názor utvářel po linii střídmé barevnostii, přísné výstavby obrazu až monumentálního činu. Dnes se autorova tvorba přesouvá do oblasti výtvarného znaku abstrahování tvarů a jejich rytmického členění. Své práce představil na více než čtyřiceti samostatných výstavách doma i v zahraničí. Od r. 1980 se účastnil všech skupinových výstav. Svazu Českých výtvarných umělců, od r. 1989 Unie vytvarných umělců plzeňské oblasti. Účastnil se řady mezinárodních výtvarných plenérů. Zabýval se rovněž výtvarnou výzdobou interiérů....

https://photos.app.goo.gl/TPiGKjEJ0MEUivC23

       

                                                                  Hlavní menu